Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě

Vydáno: 17 minut čtení

Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mimo jiné implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. 7. 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „směrnice 2020/1057“).

Unijní právní úprava a Balíček mobility

Základní právní rámec vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb byl na unijní úrovni položen již ke konci 20. století prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 12. 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen „směrnice o vysílání“). Na základě dotčené směrnice byli po celé Evropě dopravci vysíláni také vysoce mobilní zaměstnanci – řidiči v silniční dopravě. Postupně docházelo k tomu, že východoevropští dopravci začali stále více přebírat přepravní operace dopravcům usídleným ve „starých“ členských státech Evropské unie. Nově vznikající cenová konkurence byla založena podle názoru západoevropských dopravců především na „sociálním dumpingu“. Zejména z tohoto důvodu bylo po vleklých sporech mezi západoevropskými státy (např. Francie, Belgie, Německo) a těmi východoevropskými (např. Polsko, Maďarsko, Rumunsko) přikročeno k přijetí tzv. Balíčku mobility jakožto kompromisu, jenž speciálně upravuje oblast vysílání zaměstnanců v silniční dopravě. Uvedený balíček se skládá ze 3 právních předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. 7. 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. 7. 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví dopravy,
  • směrnice 2020/1057.

Pracovněprávní aspekty unijní siln

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Mezinárodní pronájem pracovní síly

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Vyslaný zaměstnanec
Formulář A1
Formulář A1
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Náklady na agenturní zaměstnance
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Cizinec - daňový rezident ČR - přiznání k DPFO
Roční zúčtování
Zahraniční agentura práce
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1