Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko

Vydáno: 20 minut čtení

V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018 (dále jen „Směrnice“), která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Jak se to konkrétním zemím povedlo?

Ve spolupráci s advokáty z členských kanceláří Ius Laboris: Julia Uznanski (KLIEMT.HR Lawyers, Německo) a Birgit Vogt-Majarek a Karoline Saak (Schima Mayer Starlinger Rechtsanwälte, Rakousko).

Unikátní pracovněprávní seriál „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“ si klade za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie – jsou to totiž právě vysílající zaměstnavatelé, kteří jsou povinni si vnitrostátní úpravu dané přijímající (hostitelské) země osvojit a řídit se jí ve všech aspektech výkonu práce zaměstnance vyslaného do zahraničí.

Realizace celého projektu je zaštítěna mezinárodní aliancí Ius Laboris, jejímž je advokátní kancelář Randl Partners exkluzivním členem za Českou republiku. Jednotlivé národní úpravy byly popsány členskými advokátními kancelářemi Ius Laboris v rámci mezinárodního projektu „Imigration and Global Mobility“. V každém dílu seriálu naleznete právní úpravu přeshraničního vysílání pracovníků ze dvou vybraných jurisdikcí členů EU, na následujících řádcích představujeme národní pravidla stanovená v Německu a Rakousku.

Německo

Autorkou anglického originálu je Julia Uznanski z advokátní kanceláře KLIEMT.HR Lawyers.

Německo implementovalo novou úpravu stanovenou Směrnicí včas, a to zákonem o implementaci směrnice ze dne 10. července 2020 s účinností od 30. července 2020 (dále jen „implementační zákon“). Tento předpis novelizoval zejména německý zákon o vysílání pracovníků (Arbeitnehmerentsendegesetz, AEntG), který otázku přeshraničního vysílání zaměstnanců do Německa upravuje. Souhrn nejvýznamnějších změn naleznete na následujících řádcích.

I. Tvrdé jádro

Tzv. tvrdé jádro pracovních podmínek v případě dočasného vyslání zaměstnanců do Německa se v souladu s implementačním zákonem rozšiřuje. Nově se na vyslané zaměstnance vztahují následující pravidla obsažená v zákonech, nařízeních a správních předpisech:

  • Veškerá odměna za práci (vyjma příspěvků do zaměstnaneckých důchodových systémů). Patří sem všechny složky odměny, které zaměstnanec od zaměstnavatele obdrží za vykonanou práci, ať už ve formě peněžní nebo v naturáliích. Řadíme sem tedy základní odměnu, včetně příplatků za konkrétní typ práce, kvalifikaci a profesní zkušenosti nebo daný region, dále všechny náhrady, příplatky a prémie, včetně přesčasových příplatků, a v neposlední řadě také pravidla t

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Co nového v oblasti právní úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Novela zákoníku práce - k vysílání zaměstnanců podruhé
Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Institut vyslání a zdravotní pojištění
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Co přináší novela zákoníku práce
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Vyslaný zaměstnanec
Formulář A1
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Formulář A1
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Zaměstnání cizince na DPP
Agenturní zaměstnanci
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny