Formulář A1

Plné znění otázky

Stavební firma bude posílat svoje zaměstnance pracovat do Německa (služební cesta) na 3-6 měsíců. Je povinnost mít s sebou formulář A1? Pokud ano, kdy o něj žádat, a k čemu formulář slouží? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doplnění k dotazu ID 737/09
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - doplnění
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Formulář A1
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Vyslaný zaměstnanec
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Změna občanství během pracovního poměru
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Cizinci a odvody
Zaměstnání cizince na DPP
Agenturní zaměstnanci
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního

Související články

Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě
OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Novela zákoníku práce - k vysílání zaměstnanců podruhé
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

§ 104, 127 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění