Tým Práce a mzda

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na transpozici evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách do zákoníku práce. Účinnost novely je naplánována na 1. 7. 2024. Předpokládané změny: nový valorizační mechanismus...
Vydáno: 27. 02. 2024
Zaměstnavatelé, kteří v současnosti většinou již podávájí vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky, mají lhůtu k podání tohoto vyúčtování stanovenu na 20. 3. 2024. Dřívější termín 1. 3....
Vydáno: 21. 02. 2024
Ještě jsou hodně čerstvé všechny změny z loňské velké novely zákoníku práce a již se na Ministerstvu práce pracuje na takzvané Flexibilní novele a další Transpoziční novele. Obě by měly být platné ještě v průběhu tohoto roku. Zásadních změn se pravděpodobně dočkají také pracovnělékařské služby. Od Nového roku máme také účinnou novelu zákona o zaměstnanosti, novou výši minimální mzdy, dovolenou pro dohodáře, novou úpravu pracovní doby ve zdravotnictví, změnu ve výši paušální náhrady při práci na dálku, cestovních náhrad, atd., atd., atd. Více informací >>> Přijďte si nechat všechny změny srozumitelně vysvětlit, online se setkat a dostat zodpověď na váš konkrétní dotaz. Přesně k tomu je určený oblíbený "novinkový" webinář JUDr. Dominika Brůhy, který se koná již příští týden v úterý. Ještě je čas si rezervovat své místo.  Určitě se tam potkáme!
Vydáno: 18. 01. 2024
V prvním letošním vydání týdeníku se zmíním o změnách v cestovních náhradách, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na stravování atd.
Vydáno: 04. 01. 2024
Do 10. ledna máte možnost hlasovat v soutěži SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023. V průběhu listopadu byla do soutěže širokou veřejností nominována řada odborníků z oblasti daní a...
Vydáno: 02. 01. 2024
•    nový nárok na dovolenou u DPP a DPČ•    zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč•    zvýšení průměrné mzdy pro účely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti na 42 427 Kč•    zvýšení odvodů pojistného zaměstnanců na nemocenské pojištění o 0,6 % •    zvýšení minimálního zdravotního pojištění na 2 552 Kč•    změny ve slevách na dani•    zvýšení limitu pro uplatnění měsíčního daňového bonusu•    zvýšení limitu pro uplatnění ročního daňového bonusu•    změny při osvobození u zaměstnaneckých benefitů•    změny v daňové uznatelnosti příspěvků na stravování•    zvýšení redukčních hranic při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 kalendářních dnů nemoci nebo karantény •    zvýšení redukčních hranic při výplatě dávek od ČSSZ•    snížení nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy•    zvýšení náhrad pro tuzemské pracovní cesty•    zvýšení sazeb stravného pro vybrané země při zahraniční pracovní cestě•    snížení paušální náhrady při práci na dálku
Vydáno: 02. 01. 2024
Na včerejším jednání tripartity zástupci jednotlivých stran projednávali mimo jiné i návrhy na zvýšení minimální mzdy. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí se týkal jednak dlouhodobého mechanismu valorizace minimální mzdy,...
Vydáno: 05. 12. 2023
V souvislosti s pondělní stávkou, během níž došlo mimo jiné k jednodennímu přerušení práce některých školských a dětských zařízení, upřesňuje ČSSZ pro rodiče dětí podmínky nároku na ošetřovné. Nárok na...
Vydáno: 27. 11. 2023
Poslanecký návrh další novely zákoníku práce s číslem sněmovního tisku 581, který se týká pracovní doby zaměstnanců ve zdravotnictví, byl zařazen na jednání vlády dne 15. 11. 2023. Záměrem novely je...
Vydáno: 14. 11. 2023
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci bylo již několikrát novelizováno. Důvodem poslední aktualizace je potřeba řešení aktuálních otázek uváděných ve směrnicích Evropské unie, které se vztahují k podmínkám na pracovištích.  Proto vláda přistoupila k novelizaci tohoto nařízení a dne 18. října 2023 schválila s účinností od 1. ledna 2024 zásadní změny v tomto právním předpisu. V novele se zpřesňuje právní úprava přestávek během směn nebo pravidla pro zvedání břemen. I nadále nařízení vlády upravuje poskytování přestávek v práci např. při zrakové zátěži (práce s počítačem a se zobrazovací jednotkou), při práci s břemeny a při vnuceném a monotonním tempu.Řeší rovněž otázky spojené s pracovními podmínkami, jako je např. větrání, osvětlení pracovišť, poskytování ochranných nápojů apod.  Zaměstnavatelé by na novelizované nařízení vlády měli reagovat a učinit potřebná opatření např. v pracovním řádu, v kolektivních smlouvách, v předpise k vydávání ochranných pracovních prostředků atd.
Vydáno: 25. 10. 2023
Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 281/2023 Sb. dlouho očekávaná novelu zákoníku práce, která transponuje směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a o rovnováze mezi pracovním...
Vydáno: 19. 09. 2023
Využijte skvělé příležitosti a doplňte si v létě odbornou knihovnu! Až do konce prázdnin vám při objednávce nad 200 Kč doručíme všechny objednané knihy zdarma. V e-shopu máme řadu knižních...
Vydáno: 17. 07. 2023
Nenechte si ujít připravované Pátky s novelou zákoníku práce. Těšit se můžete hned na 3 webináře, v rámci kterých se pokusíme shrnout vše podstatné, co přinese dlouho diskutovaná novela zákoníku...
Vydáno: 12. 07. 2023
Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, mohou zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Základní podmínkou mimořádného odpuštění je...
Vydáno: 10. 07. 2023
V úterý 13. 6. 2023 proběhl 12. ročník konference k pracovnímu právu. Mezi tématy, která si účastníci vyslechli, byly: transpoziční novela zákoníku práce s Mgr. Taťánou Zelenou, práce na dálku...
Vydáno: 04. 07. 2023
Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 0000 korun a zkrácení jeho čerpání na tři roky. Změny se dotknou dětí narozených od 1. ledna 2024. Dobrou zprávou zejména pro samoživitelky...
Vydáno: 29. 06. 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí zareagovalo na pokles cen pohonných hmot snížením průměrné ceny za 1 litr motorové nafty pro účely cestovních náhrad na 34,40 Kč (od 1. 1. 2023...
Vydáno: 28. 06. 2023
Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, budou moci zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Toto mimořádné opatření bude...
Vydáno: 26. 06. 2023
Jednorázový příspěvek na dítě ve výši pět tisíc korun byl spuštěn v srpnu 2022 jako rychlá pomoc rodinám s dětmi v období inflace, zvyšování cen energií a životních nákladů. Dosud...
Vydáno: 26. 06. 2023
Knižní novinkou společnosti Wolters Kluwer ČR je Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). Komentář. Publikace čtenáře provádí nejen zněním zákona účinným k 1. 4. 2023, ale reflektuje také úskalí, která...
Vydáno: 22. 06. 2023