Minimální mzda od 1. 1. 2019

Vydáno: 11 minut čtení

Od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje ze 73,20 Kč na 79,80 Kč při 40 hodinách týdně podle nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

1. Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2019 v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2019 v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2018 v Kč za měsíc Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2019 v Kč za měsíc
1. 73,20 79,80 12 200 13 350
2. 80,80 88,10 13 500

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zaručená mzda
Minimální mzda
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Problémy mzdové účetní
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Daňové aktuality
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech

Související předpisy

273/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
206/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související otázky a odpovědi

Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Úrovně zaručené mzdy
Zaručená mzda
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Brigádník
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Doplatek do zaručené mzdy
Dohoda o provedení práce
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Zaručená mzda a Antivirus A+
Zaručená mzda
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Správný výpočet mzdy
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda dle kategorie
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce