Průměrný hodinový výdělek u dohod

Plné znění otázky

Jak postupovat při výpočtu průměrného hodinového výdělku u dohod, jak zjistit, zda se jedná u dohod o pravděpodobný průměrný výdělek (odpracování 21 dnů v rozhodném období)? Jedná se mi o hodinový průměrný výdělek, a to v souvislosti s chystanou účinností novely zákoníku práce, kdy budou mít s účinností od 1. 1. 2024 dohody konané mimo pracovní poměr nárok na dovolenou. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odměna z dohody o provedení práce
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Zaměstnávání brigádníků

Související otázky a odpovědi

Výplatní termín
Doplňující otázka k - Narození dítěte-nárok na daňové zvýhodnění
Doplnění dotazu "Korunové dluhopisy" z 16. 5. 2017 (ID 19417)
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný čistý výdělek z DPP
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPČ a hodinová mzda
Průměrný výdělek - výpočet
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Mzdové listy
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný čistý měsíční výdělek
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Výpočet odstupného
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy

Související předpisy

§ 115, 116, 117, 118 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony