Dohoda o pracovní činnosti a odstupné

Plné znění otázky

Je možné se zaměstnancem DPČ sjednat ve smlouvě odstupné? Nebo to na základě § 77 odst. 2 písm. c) zákoníku práce vůbec nelze? A vše, co dostane tento zamestnanec k odchodu, se bere jako odměna a podléha dani z příjmů a odvádí se sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

DPP na Slovensku
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Mzdové listy
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Neplatné ukončení pracovního poměru
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Dohoda o provedení práce a exekuce
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Exekuce a odstupné
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Minimální mzda
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce