Zaměstnávání brigádníků

Vydáno: 21 minut čtení

Prázdniny jsou v plném proudu a vedle stálých zaměstnanců mnohde pracují i „brigádníci“. Ať už jako zástupy za dovolenou, nebo na výpomoc při sezonních pracích. Nejčastěji jsou to studenti, ale také důchodci či uchazeči o zaměstnání. Pojem „brigáda“ sice právní úprava nezná, ale v praxi se vžil pro označení krátkodobého zaměstnání s menším rozsahem práce.

Brigádnickou činnost vykonávají zaměstnanci v režimu závislé práce. Podle zákoníku práce platí zásadní pravidlo, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou:

 • pracovní poměr
 • právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti a
 • právní vztah založený dohodou o provedení práce.

Ve všech těchto pracovněprávních vztazích může brigádník pracovat. Na jakém z těchto tří vztahů se obě strany dohodnou, záleží zpravidla na rozsahu práce vyžadovaném zaměstnavatelem. Nejčastěji, pokud nebude předpokládaná potřeba zaměstnavatele větší než 300 hodin v kalendářním roce, uzavře s brigádníkem zřejmě dohodu o provedení práce. Kdyby byla zmíněná potřeba práce větší, nabízí se uzavření dohody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru na dobu určitou. Není přitom vyloučeno, že táž práce bude konána postupně na základě jedné a poté druhé z uvedených dohod nebo pracovního poměru.

Protože výkon brigádnické činnosti v rámci pracovního poměru je méně častý než na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a s těmito dohodami je spojena řada otazníků, zaměřím se níže právě na ně.

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

 • § 74 – obecné ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • § 75 – dohoda o provedení práce
 • § 76 – dohoda o pracovní činnosti
 • § 77 – společné ustanovení k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • § 109 až § 111 – obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody
 • § 138 – sjednání odměny z dohody
 • § 141 až § 144 – společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost
 • § 155 – cestovní náhrady při dohodách
 • § 194 – určení rozvrhu směn pro účely poskytování náhrady odměny v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance
 • § 313 – potvrzení o zaměstnání
 • § 361 – výpočet průměrného výdělku u zaměstnanců č

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby

Související články

Studentské brigády a zdravotní pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Studenti a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
DPP a DPČ
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Zaměstnání OSVČ na DPP
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Dohoda o pracovní činnosti
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Školní praxe a DPP
Zaměstnání na DPP a platba z OON
Rozsah pracovní doby u DPČ
Druhá dohoda o provedení práce