Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení

Vydáno: 12 minut čtení

Informace se věnuje problematice současného stavu legislativního procesu rekodifikace vyhrazených technických zařízení.

Při snaze popsat proces a úsilí vynaložené v České republice v záležitosti rekodifikace bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními nelze nevzpomenout slova pana ředitele z Cimrmanovy hry Vyšetřování ztráty třídní knihy „…máme tady jednu takovou nepěknou, ošklivý případ.“

Pokusů o změnu a modernizaci odvětví, které má zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a dalších osob při práci s těmi nejnebezpečnějšími zařízeními používanými k výkonu některých prací zde od 90. let minulého století bylo hned několik. Snad nejblíže, když nepočítám nynější vládní návrh zákona, bylo schválení věcného záměru návrhu zákona, které však z hlediska časového je již také jen součástí historie toho, co se nikdy plně nerealizovalo.

Nynější vládní návrh zákona je sice věcným záměrem inspirován, nicméně, aby byl návrh prosaditelný, musel vzniknout kompromisní materiál posvěcený sociálními partnery a odbornými asociacemi a sdruženími se zásadním vlivem na danou oblast. Vládní návrh zákona tedy vychází z posouzení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Významný vliv na jeho podobu měl Státní úřad inspekce práce a například též Hospodářská komora ČR. Oba tyto subjekty významně přispě

Související dokumenty

Související články

Vyhrazená technická zařízení a připravovaný zákon o bezpečnosti jejich provozu
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Novela zákona o inspekci práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Nová právní úprava dovolené

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz