Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu

Plné znění otázky

Musí se provádět kontrola spalinové cesty u lokálních podokenních topidel s výkonem do 7 kW? Pokud ano, můžete uvést odkaz na předpis?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
DPP a ztráta na výdělku
Odměna při přiznání starobního důchodu
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce přesčas
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Novela zákona o inspekci práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky

Související předpisy

§ 43 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně