Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně do 29. 12. 2023 čerpala mateřskou dovolenou, od 1. 1. 2024 má zažádán Úřad práce o rodičovskou dovolenou, od 2. 1. 2024 do 29. 1. 2024 čerpá dovolenou u zaměstnavatele. Dne 1. 1. 2024 byl svátek. Z pohledu mzdového systému mám danou zaměstnankyni ve stavu, aby mohla od 2. 1. 2024 čerpat dovolenou, a proto se za 1. 1. 2024 (pondělí - pracovní den) generuje ve mzdě částka, která náleží za daný státní svátek. Má měsíční mzdu. Je to takto proplacený svátek v pořádku? Od 30. 1. 2024 bude zase vyjmuta ze stavu.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce

Související otázky a odpovědi

Dovolená za rok 2021 - nárok po mateřské dovolené
Příplatek k základnímu kapitálu poskytnutý dceřiné společnosti a jeho vratka
Druhý pracovní poměr
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Neproplacená dovolená
Proplacení dovolené
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Navýšení mzdy
Práce ve svátek
Náhradní volno a práce ve svátek
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Pracovní volno s náhradou mzdy
Doprovod k lékaři
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Refundace ušlé mzdy volby 2023

Související předpisy

§ 115, 196, 217 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce