Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny

Plné znění otázky

V červenci jsme změnili délku směny ve výrobě. Do června byla směna 11 hodin, nově od července 13 hodin. Zároveň zaměstnanec čerpal v červenci dovolenou. Za kolik hodin má dostat zaplacenou dovolenou za 11 nebo 13 hodin - a je třeba provést nějaký přepočet celkového nároku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek

Související články

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Nový svátek v roce 2016
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Darování krve a krevní plazmy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu

Související otázky a odpovědi

Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Neproplacená dovolená
Proplacení dovolené
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Práce ve svátek
Navýšení mzdy
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Pracovní volno s náhradou mzdy
Doprovod k lékaři
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Konto pracovní doby a neplacené volno

Související předpisy

§ 213. 4 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 222.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 83 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce