Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny

Plné znění otázky

V červenci jsme změnili délku směny ve výrobě. Do června byla směna 11 hodin, nově od července 13 hodin. Zároveň zaměstnanec čerpal v červenci dovolenou. Za kolik hodin má dostat zaplacenou dovolenou za 11 nebo 13 hodin - a je třeba provést nějaký přepočet celkového nároku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Nový svátek v roce 2016
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Darování krve a krevní plazmy
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související otázky a odpovědi

Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Proplacení dovolené
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Navýšení mzdy
Práce ve svátek
Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Náhradní volno a práce ve svátek
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Práce přesčas ve státní svátek
Konto pracovní doby a neplacené volno

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce