Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Vydáno: 2 minuty čtení

Nařízením vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima zveřejněném ve Sbírce předpisů v částce 92/2022 Sb., došlo od 1. 7. 2022 ke zvýšení životního minima jednotlivce na 4 620 Kč.

Z tohoto důvodu dochází k další úpravě parametrů pro srážky ze mzdy od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Exekuce a odstupné

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související komentovaná judikatura

Zvýšení normativních nákladů na bydlení a nezabavitelná částka

Související otázky a odpovědi

Insolvence
Exekuce
Exekuce
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Výživné a exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky
Exekuce
Výživné a exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Provádění srážek ze mzdy
Dohoda o provedení práce a exekuce
Přijetí zaměstnance s exekucí