Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Vydáno: 2 minuty čtení

Nařízením vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima zveřejněném ve Sbírce předpisů v částce 92/2022 Sb., došlo od 1. 7. 2022 ke zvýšení životního minima jednotlivce na 4 620 Kč.

Z tohoto důvodu dochází k další úpravě parametrů pro srážky ze mzdy od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Insolvence
Exekuce
Exekuce
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Výživné a exekuce
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Exekuce
Výživné a exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související komentovaná judikatura

Zvýšení normativních nákladů na bydlení a nezabavitelná částka