Pořadí srážek ze mzdy

Plné znění otázky

Dne 21. 2. 2019 zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na srážky ze mzdy. Pohledávka je nepřednostní. Na základě tohoto příkazu aktuálně provádíme srážky ze mzdy, zbývající dlužná částka 1 852 Kč. Dne 12. 6. 2019 zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na srážky ze mzdy. Pohledávka je nepřednostní. Částka k vymožení 37 540 Kč. Dne 20. 2. 2020 zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na srážky ze mzdy. Pohledávka je přednostní. Částka k vymožení 60 097 Kč. Z první třetiny zbytku čisté mzdy budou srážky vykonávány dle pořadí doručení exekučních příkazů bez ohledu na to, zda se jedná o pohledávku přednostní nebo nepřednostní. Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy budou prováděny srážky na základě exekučního příkazu týkajícího se přednostní pohledávky. Je tento postup správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Příjmy z pronájmu na přelomu roku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Pronájem bytu - nezletilý
Výpočet srážek ze mzdy
Insolvence a exekuce
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Souběh HPP, DPP a exekuce
Zaměstnanec s více exekucemi
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Roční odměna a rozpočet do průměru
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Karanténa a pracovní neschopnost
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Zaměstnanec v exekuci
Exekuční srážky v roce 2018
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce