Pracovní poměr na dobu určitou v otázkách a odpovědích

Vydáno: 7 minut čtení

Chtějí-li smluvní strany pracovního poměru omezit dobu jeho trvání, musí ho výslovně sjednat na dobu určitou. A v té souvislosti se řídit obecnými pravidly obsaženými v ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“).

Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že až na výjimky doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Na to navazují další věty, že „za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení a že pokud „od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

V praxi se tomuto pravidlu přezdívá „třikrát tři“ nebo též „třikrát a dost“.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uplynutí doby
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Těhotenství a pracovní poměr
Mateřská dovolená v pracovněprávních vztazích
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dovolená a svátek
Překážky v práci na straně zaměstnance
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Změna pracovního poměru na dobu určitou
Opakování pracovního poměru na dobu určitou
Opakovaný pracovní poměr - zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou
Dovolená
Přečerpaná dovolená
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovní smlouvy
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Více pracovních poměrů
Nárok na dovolenou
Sjednání více pracovních poměrů
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci