Plné znění otázky

Dne 18. 3. 2019 jsme přijali do pracovního poměru zaměstnance. Pracovní smlouvu má uzavřenou do 20. 12. 2019. Kolik dní dovolené mu náleží? Ve firmě máme 20 dnů za rok. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech

Související otázky a odpovědi

Služební byt
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Přečerpaná dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Změna úvazku a dovolená
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Krácení dovolené za nemoc
Krácení dovolené

Související předpisy

§ 212 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce