Zaměstnání v době rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Naše zaměstnankyně nastoupí na mateřskou dovolenou, po ní na rodičovskou dovolenou a zároveň v té době chce docházet do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek. Je to možné? Může si vydělávat na stejné pozici, z které čerpá rodičovskou, anebo musí mít smlouvu na jinou pracovní pozici? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daňový bonus na děti při nemoci
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, zkrácení týdenní pracovní doby
Daňové zvýhodnění na dítě
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Nárok na řádnou dovolenou
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené
Rodičovská dovolená
Krácení dovolené a ošetřovné
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Work-life balance
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 30 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 38 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce