Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Z pohledu zdravotního pojištění existují určité odlišnosti při sjednání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti jednak z hlediska plnění oznamovací povinnosti, jednak při placení pojistného. Tyto odlišnosti nalezneme u obou pracovněprávních vztahů i v případě nemoci zaměstnance. V dalším textu se zaměříme na řešení situací zaměstnavatelem (případně pojištěncem) v souvislosti s nemocí zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti.

Vliv nemoci

V roce 2023 platí, že u dohody o pracovní činnosti je osoba z pohledu zdravotního pojištění považována za zaměstnance jen tehdy, činí-li zúčtovaný hrubý příjem za rozhodné období kalendářního měsíce alespoň 4 000 Kč. Různé situace související s nemocí zaměstnance však mohou mít – a mnohdy reálně mají – přímý dopad do výše částky pojistného placeného zaměstnavatelem, nebo může dojít k situaci, kdy nemoc zapříčiní zánik účasti na zdravotním pojištění z titulu dohody o pracovní činnosti s potřebou následného řešení vzniklého stavu pojištěncem. V následujícím textu a v příkladech si předvedeme postup, který musí zaměstnavatel, případně sám pojištěnec, dodržet v případech bezprostředně souvisejících s nemocí zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti.

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, snižuje nemoc zaměstnance minimální vyměřovací základ na poměrnou část, a to podle počtu kalendářních dnů trvání této překážky v práci na straně zaměstnance. To znamená, že poměrná část minima musí být dodržena za ty kalendářní dny, ve kterých nemoc netrvala (viz příklad č. 2).

Potřeba dodržení minima ve zdravotním pojištění

Při analýze dané problematiky budeme v právních podmínkách roku 2023 vycházet z předpokladu, že zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti, kdy je tato dohoda u zaměstnance jeho jediným zaměstnáním. Tento zaměstnanec není současně osobou samostatně výdělečně činnou, není evidován u zdravotní pojišťovny v žádné „státní kategorii“, a vztahuje se tak na něj (a na jeho zaměstnavate

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Nesprávné úvahy zaměstnavatele a pojištěnce ve zdravotním pojištění
Struktura pohledávek zdravotní pojišťovny
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Náhrada nákladů za home office - odvody

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související vzory

Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti