Pracovní poměr společníka v. o. s.

Plné znění otázky

Může společník v. o. s. v této společnosti mít uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr? Pokud ne, jak vyřešit formulář A1 při zakázkách v Německu? OSSZ zná vydání A1 pouze pro zaměstnance nebo pro OSVČ. Jenže u OSVČ pak nejsme schopni doložit smlouvu nebo objednávku, protože odběratel si objednal na práci v. o. s. a ne v. o. s. i OSVČ. 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související otázky a odpovědi

Den nástupu
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Vyplnění ELDP
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Pojistné zahraničního zaměstnance
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Konkurenční doložka
Odměny členů orgánů právnických osob
Odvod pojistného na sociální pojištění
Student a daňové přiznání
Student-OSVČ a sirotčí důchod
Student a zdravotní a sociální pojištění

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění