Pracovní poměr společníka v. o. s.

Plné znění otázky

Může společník v. o. s. v této společnosti mít uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr? Pokud ne, jak vyřešit formulář A1 při zakázkách v Německu? OSSZ zná vydání A1 pouze pro zaměstnance nebo pro OSVČ. Jenže u OSVČ pak nejsme schopni doložit smlouvu nebo objednávku, protože odběratel si objednal na práci v. o. s. a ne v. o. s. i OSVČ. 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související otázky a odpovědi

Den nástupu
Odvod pojistného na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyplnění ELDP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ

Související předpisy

§ 104. 3 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění