Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, kterému se v rámci měsíce změnilo rozvržení pracovní doby z jednosměrného provozu, kdy týdenní fond pracovní doby činil 37,5 hodiny, na nepřetržitý provoz, kdy týdenní stanovený fond pracovní doby činí 34 hodin. Změnila se i základní mzda ze 17 000 Kč na 20 000 Kč. Tato změna proběhla k 3. 10., tzn. do 3. 10. byl jednosměrný provoz za 17 000 Kč a od 4. 10. trvá nepřetržitý provoz za 20 000 Kč. Prosím o sdělení, jaký výše měsíční mzdy bude za měsíc říjen. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Konto pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní doba v obchodě
Změna letního času v roce 2019
Spořicí konto pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Saldo hodin
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Směnný provoz
Plánování směn a práce přesčas
Délka pracovní doby
Práce ve svátek
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce přesčas ve státní svátek
Konto pracovní doby a neplacené volno
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Příplatek za noční a odpolední směnu
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Práce přesčas při dohodě o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce