Nepřetržitý provoz

Plné znění otázky

Ve firmě máme nepřetržitý provoz. Směny 12 hodin, z toho hodinová přestávka. Vyrovnávací období máme 3 měsíce (leden až březen). Na leden až březen 2021 má zaměstnanec ve směně A a B naplánovaných 46 směn (46 směn *11 hodin = 506 hodin práce). Náš plán směn není zpracován správně, protože odpracovaných hodin je více a tím zahrnuje tzv. skryté přesčasy. Od 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 je 90 dnů 90/7= 12,86 týdnů, 12,86*37,5=482,25 hodin (hodiny jsem zaokrouhlila na 482 hodin). Máme tedy naplánováno 24 hodin navíc a jedná se práci přesčas. Plánovací kalendář by se měl opravit, například že bych u směny A a B 15. 1. a 16. 1. 2021 udělala v tabulce otazník a byl by to nařízený přesčas a směnu dne 17. 1. 2021 bych zkrátila o dvě hodiny.

1) Postupuji v předchozím výpočtu správně?

2) Pokud by zaměstnanec byl od 14. 1. 2021 v pracovní neschopnosti, tak mu náhradu mzdy začnu vyplácet až od 17. 1. 2021 a pouze za 9 hodin. Dne 15. 1. a 16. 1.2021 by náhradu mzdy neobdržel.

3) Máme vyrovnávací období 3 měsíce, pokud bude mít zaměstnanec v březnu 2021 přesčas, který bude chtít převést do dalšího období, lze to?

 4) Mohu proplácet přesčasy každý měsíc? Pokud zaměstnanec za směny A a B odpracuje v lednu 2021 24 hodin, mohu je proplatit ve výplatě za leden 2021?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co se skrytými přesčasy?
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Sestavujeme rozvrh směn
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Spořicí konto pracovní doby
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Pracovní režim, 2. část
Změna letního času v roce 2019
Otazníky kolem pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Příležitostný příjem
Insolvence
Oprava chybně přiznaného daňového zvýhodnění na dítě
Harmonogram směn a práce přesčas
Práce přesčas
Nerovnoměrná pracovní doba
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Dělená směna
Změna harmonogramu směn
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Pracovní doba
12hodinové směny
Pracovní doba
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Práce v sobotu nad stanovenou týdenní pracovní dobu
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ

Související předpisy

§ 78. 1. m) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce