Směnný provoz

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace, odměňujeme zaměstnance platem. Jsme sociální zařízení s nepřetržitým pracovním režimem. Zaměstnanci mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Uplatňujeme vyrovnávací období, vše podle legislativy. Zaměstnance dělíme do třech skupin. První skupina jsou pracovníci v sociálních službách a slouží 2 druhy směn - ranní /7.00 - 14.00/ a denní /7.00 - 19.00/. Druhá skupina jsou pracovníci v sociálních službách a slouží 3 druhy směn - ranní /7.00 - 14.00/, denní /7.00 - 19.00/ a noční /19.00 - 7.00/. Třetí skupinu tvoří zdravotní sestry a slouží 3 druhy směn - ranní /7.00 - 14.00/, denní /7.00 - 19.00/ a noční /18.30 - 7.00/. Všechny 3 skupiny zaměstnanců pracují v jedné budově, v jednom provozu, někteří na I. oddělení, jiní na II. oddělení a někteří /sloužící noční směny/na obou odděleních. Domníváme se, že první skupina zaměstnanců by měla být zařazena v jednosměnném pracovním režimu, tedy 40 hodin týdně. A druhá a třetí skupina by měla být zařazena jakou dvousměnná, tedy 38,75 hodin týdně. Je toto zařazení správné?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní režim, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Penzijní pojištění vyplácené z EU
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Saldo hodin
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Práce ve svátek
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Délka pracovní doby
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Nařízení práce ve svátek

Související předpisy

§ 78, 79 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce