Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Vydáno: 13 minut čtení

Zákoník práce obsahuje v § 100 ZP zmocnění pro vládu, aby stanovila pro členy osádky nákladního automobilu nebo autobusu, zaměstnance údržby pozemních komunikací, zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce, zaměstnance městské hromadné dopravy a členy posádky letadla a zaměstnance zajišťující provozování letiště odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku tak, jak je upravena v zákoníku práce. Toto zmocnění bylo realizováno nařízením vlády č 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Předmětný předpis byl za dobu své existence celkem třikrát novelizován, k datu 1. ledna 2022 bude novelizován počtvrté. Novelou v r. 2009 byla zpřesněna definice pracovní doby, pracovní pohotovosti, zaměstnance pracujícího v noci, týdne člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu a nově byl definován zaměstnanec pracující letmo, režijní jízda a zimní období. Zároveň byl nově definován pojem „zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy“, doba řízení v mezinárodní drážní dopravě a týden zaměstnance mezinárodní drážní dopravy.

Pokud se týká jednotlivých kategorií zaměstnanců, můžeme uvést základní přehled odchylek od zákoníku práce. U člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě je omezena délka pracovní doby ve všech pracovněprávních vztazích, je upraveno prodloužení pracovní doby, stanovena jiná délka směny, upravena délka archivace evidence pracovní doby a pracovní pohotovosti a jiná délka přestávky. Od 1. 1. 2009 je upravena i minimální výše odměny za dobu čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem.

U zaměstnance údržby pozemních komunikací je umožněno jinak rozvrhnout pracovní dobu, nařídit směnu v jiné délce, je upraven kratší nepřetržitý odpočinek mezi směnami v týdnu.

Zaměstnanec drážní dopravy má stanovenou delší maximální délku směny, upraven institut režijní cesty, regulován kratší

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Pracovní doba v silniční dopravě
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Sestavujeme rozvrh směn
Změna letního času v roce 2019
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Otazníky kolem pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Konto pracovní doby a stálá mzda

Související otázky a odpovědi

Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Fond pracovní doby za měsíc
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Změna pracovní doby
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Délka směny
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Saldo hodin
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Práce přesčas
Noční práce
Pracovní doba
Nepřetržitý provoz
Domácí příprava