Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba

Plné znění otázky

Zaměstnáváme zaměstnance na DPP, má např. plánovanou směnu od 10:00 - 12:00 hod, pojede služebním autem k obchodnímu partnerovi, cesta autem je zahájena v 9:00 hod, v 10:00 hod dorazí na určené místo, proběhne jednání a v 11:30 hod. vyjíždí zpět do společnosti, kam dorazí ve 12:45 hod. Do evidence odpracované doby bude uvedena jako odpracovaná doba od 10:00 do 12:00 hod? Ostatní doba, což je doba strávená na cestě a doba nespadající do naplánované směny, nebude již posuzována jako výkon práce, a nebude tedy vykazovaná jako odpracovaná doba? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odměna z dohody o provedení práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Převedení zaměstnance na jinou práci
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zahraniční pracovní cesty
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zaměstnávání brigádníků
Přerušení pracovní cesty
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Čas strávený na cestě u DPP
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Společník pracující na DPP a cestovní náhrady
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Průměrný čistý výdělek z DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Práce přesčas ve státní svátek
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce a exekuce
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Mzdové listy

Související předpisy

§ 155, 210 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 74. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 77. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce