Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba

Plné znění otázky

Zaměstnáváme zaměstnance na DPP, má např. plánovanou směnu od 10:00 - 12:00 hod, pojede služebním autem k obchodnímu partnerovi, cesta autem je zahájena v 9:00 hod, v 10:00 hod dorazí na určené místo, proběhne jednání a v 11:30 hod. vyjíždí zpět do společnosti, kam dorazí ve 12:45 hod. Do evidence odpracované doby bude uvedena jako odpracovaná doba od 10:00 do 12:00 hod? Ostatní doba, což je doba strávená na cestě a doba nespadající do naplánované směny, nebude již posuzována jako výkon práce, a nebude tedy vykazovaná jako odpracovaná doba? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Převedení zaměstnance na jinou práci
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnávání brigádníků
Přerušení pracovní cesty
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Společník pracující na DPP a cestovní náhrady
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Průměrný čistý výdělek z DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dohoda o provedení práce a exekuce
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Práce přesčas ve státní svátek
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Mzdové listy

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce