Zástupce ředitele a odvolání z vedoucího pracovního místa

Vydáno: 7 minut čtení

Dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů se jmenováním na vedoucí pracovní místo pracovní poměr zakládá (případně se dle ustanovení § 40 odst. 1 téhož právního předpisu mění jeho obsah) v případech stanovených zvláštním právním předpisem, a nestanoví-li to zvláštní právní předpis, pak jen u vedoucích, kteří jsou v zákoníku práce výslovně uvedeni. Mezi ně patří také vedoucí organizačního útvaru příspěvkové organizace.

Nejvyšší soud se už dříve zabýval tím, koho pro tento účel považovat za vedoucího organizačního útvaru, a kdo je tedy na vedoucí pozici obsazované zásadně jmenováním. Důležitá je tato záležitost tím spíše, že takového zaměstnance může zaměstnavatel z pracovního místa odvolat. Nyní se Nejvyšší soud věnoval v daném rámci posouzení pracovního místa „zástupce ředitele“. Své závěry shrnul v rozsudku ze dne 28. 2. 2022, sp. zn. 21 Cdo 1960/2021.

Popis případu

Zaměstnavatel (příspěvková organizace) doručil zaměstnanci s odkazem na ustanovení § 73a odst. 2 a § 52 písm. c) zákoníku práce výpověď z pracovního poměru. Zaměstnanec byl totiž odvolán z pracovního místa zástupce ředitele a z pracovního místa vedo