Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec dostal výpověď pro nadbytečnost a ukončil pracovní poměr ke dni 30. 6. 2017. Bylo mu vyplaceno odstupné a dostal potvrzení pro Úřad práce na podporu v nezaměstnanosti. S odstupným ani s vypočtenou výší příjmu pro Úřad práce není spokojen. Průměr pro výpočet odstupného jsem použila za 1. čtvrtletí 2017. Vím, že dovolená, nemocenské, náhrady se nezapočítávají. Žádné odměny žádné za celé čtvrtletí nedostal. Měl zaplacené hodiny za pohotovost a mzda za pohotovost se do průměru nezapočítala. Je to tak správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Exekuce a odstupné
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný výdělek - výpočet
Výpočet odstupného
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neproplacená dovolená
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 351-362 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce