Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné

Plné znění otázky

Dobrý den, náš zaměstnanec bude končit pracovní poměr z důvodů uvedených v §52 písm. d) ZP po dlouhodobé pracovní neschopnosti - pracovní úraz. Z jakého rozhodného období se má vypočítat průměrný výdělek pro náhradu odstupného a odchodného (dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii). Dále potřebujeme poradit, podle čeho vypočítat průměrný výdělek pro poskytování renty.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní
Exekuce a odstupné
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé

Související otázky a odpovědi

Ošetření zaměstnance - dentální hygiena
Úhrada členského příspěvku za zaměstnance
Hasicí přístroj v budově
Průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný výdělek - výpočet
Výpočet odstupného
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný čistý výdělek z DPP
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Neproplacená dovolená
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce