Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné

Plné znění otázky

Dobrý den, náš zaměstnanec bude končit pracovní poměr z důvodů uvedených v §52 písm. d) ZP po dlouhodobé pracovní neschopnosti - pracovní úraz. Z jakého rozhodného období se má vypočítat průměrný výdělek pro náhradu odstupného a odchodného (dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii). Dále potřebujeme poradit, podle čeho vypočítat průměrný výdělek pro poskytování renty.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ošetření zaměstnance - dentální hygiena
Úhrada členského příspěvku za zaměstnance
Hasicí přístroj v budově
Průměrný výdělek - výpočet
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Navýšení mzdy
Minimum příplatku
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Exekuce po ukončení pracovního poměru

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Exekuce a odstupné
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce