Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Plné znění otázky

Pracovnice je v dlouhodobé pracovní neschoponosti, v jejím průběhu dostala výpověď z pracovního poměru. Považovala to za nesprávné, odvolala se. Proběhlo soudní řízení, které ji dalo za pravdu. Zaměstnavatel souhlasí a vyplatil zaměstnankyni 120 000 Kč s posvěcením soudního smíru. Zaměstnavatel zaúčtoval po dotazu, jak naložit s výplatou 120 000 Kč, že se podle něj jedná o "NÁHRADU ŠKODY" a zaúčtoval jako ostatní provozní výnosy. Nyní tedy řešíme u zaměstnankyně, jak naložit s daní a odvody. Zzaměstnavatel nevykázal jako mzdu, tedy odvody OSSZ a ZP nejsou, protože za ně odpovídá při výplatě zaměstnavatel? Daň ze mzdy podle § 6 ZDP také ne, přichází do úvahy § 10 ZDP jako jiný příjem, nebo jde čistý příjem pracovnice = náhrada škody? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Problémy mzdové účetní
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související otázky a odpovědi

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neproplacená dovolená
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Průměrný výdělek - výpočet
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Průměrný čistý měsíční výdělek
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Výpočet odstupného
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 69 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6. 1. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 5 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění