Uzavření pracovního poměru na dobu určitou

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl u nás zaměstnán na hlavní pracovní poměr (doba určitá) od 1. 5. 2018 do 9. 8. 2018. Potom byl u nás zaměstnán souběžně na dvě dohody o pracovní činnosti. Jedna byla na dobu určitou od 16. 7. 2020 do 31. 12. 2020 a druhá dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou od 25. 8. 2020 do 31. 12. 2020. Můžeme ho nyní od 1. 5. 2021 zaměstnat na dobu určitou? Nyní se bude jednat o hlavní pracovní poměr.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Sdílené pracovní místo
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Strava při LVK
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Zaměstnávání cizince
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Pracovní poměr
Zkušební doba
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Dohoda o pracovní činnosti a den přihlášení u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Dva následující pracovní poměry
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky
Prodloužení zkušební doby

Související předpisy

§ 39 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce