Uzavření pracovního poměru na dobu určitou

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl u nás zaměstnán na hlavní pracovní poměr (doba určitá) od 1. 5. 2018 do 9. 8. 2018. Potom byl u nás zaměstnán souběžně na dvě dohody o pracovní činnosti. Jedna byla na dobu určitou od 16. 7. 2020 do 31. 12. 2020 a druhá dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou od 25. 8. 2020 do 31. 12. 2020. Můžeme ho nyní od 1. 5. 2021 zaměstnat na dobu určitou? Nyní se bude jednat o hlavní pracovní poměr.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Strava při LVK
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Zaměstnávání cizince
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní poměr
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Prodloužení zkušební doby
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní poměr společníka v. o. s.

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zkušební doba
Náležitosti mzdového listu
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce