Prodloužení zkušební doby

Plné znění otázky

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. 2. 2019 s 3měsíční zkušební dobou (do 30. 4. 2019). Pracuje v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu. Zaměstnanec má prodlouženou zkušební dobu o zameškané směny: - 1. 3. 2019 – 8. 3. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (7 dnů dle rozvrhu směn) - 25. 3. 2019 – 28. 4. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (23 dnů dle rozvrhu směn) - 28. 5. 2019- 29. 5. 2019 – dovolená - 6. 6. 2019 – dosud - dočasná pracovní neschopnost. Vzhledem nerovnoměrně rozvrženému režimu, uvádím počet odpracovaných směn za jednotlivé měsíce: 2/2019 – 20 pracovních směn (plán 20 směn) 3/2019 – 11 pracovních směn (plán 23 směn) 4/2019 – 2 pracovní směny (plán 21 směn) 5/2019 – 21 pracovních směn 6/2019 – 3 pracovní směny. Celkem odpracoval 57 směn, v plánu za 2-4/2019 měl odpracovat 64 směn. Organizace dává zaměstnanci výpověď ve zkušební době (po skončení 14 dnů ochranné lhůty) a to dne 25. 6. 2019. předpokládám, že zaměstnanec je stále ve zkušební době. Počítám to dobře? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Doba trvání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci

Související články

Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zkušební doba
Skončení pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Těhotenství a pracovní poměr
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Nárok na řádnou dovolenou
Prodloužení zkušební doby
Zkušení doba
Nemoc ve zkušební době
Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Dva následující pracovní poměry
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky
Zaměstnávání cizince
Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Sdílené (dělené) pracovní místo

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce