Zkušení doba

Plné znění otázky

Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 17. 8. 2018 na dobu určitou, a to do 17. 2. 2019. Zkušební doba je sjednána na dobu 3 měsíců. Kdy končí zkušební doba? Končí 16. 11. nebo až 30. 11.? Je v tomto případě splněna podmínka § 35 odst. 5 zákoníku práce, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina doby pracovního poměru?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Náležitosti mzdového listu

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Prodloužení zkušební doby
Prodloužení zkušební doby
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Zkušební doba
Dva následující pracovní poměry
Nemoc ve zkušební době
Pracovní smlouva
Dva pracovní poměry a čerpání dovolené
Pracovní poměr na dobu určitou - opakování bez omezení
Zaměstnávání cizinců
Zkušební doba
Pracovní poměr
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce