Prodloužení zkušební doby

Plné znění otázky

Žádáme o zaslání stanoviska k prodlužování zkušební doby na základě § 35 odst. 4 zákoníku práce. K této problematice jsme nalezli dva odlišné výklady. Dle prvního se sjednaná zkušební doba prodlužuje o zameškané pracovní dny (které se po ukončení sjednané zkušební doby zasazují do dnů kalendářních bez ohledu na to, zda v nich má zaměstnanec směnu či nikoli) a zkušební doba končí nezávisle na tom, zda konec zkušební doby připadne na nepřetržitý odpočinek v týdnu nebo svátek, dle druhého se zkušební doba prodlužuje o tolik pracovních dnů, kolik jich zaměstnanec během ní zameškal. Příklad: Zaměstnanci vznikl pracovní poměr dne 1.11.2018, byla s ním sjednána tříměsíční zkušební doba (pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době od pondělí do pátku). Dočasná pracovní neschopnost trvala 13 dnů od 1.1. do 13.1.2019, tj. 9 pracovních dnů vč. svátku. Dle prvního výkladu tak zkušební doba končí 9. 2. 2019 (sobota), dle druhého výkladu končí až 13. 2. 2019 (středa). Který z výkladů je správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
DPP a ztráta na výdělku
Prodloužení zkušební doby
Zkušení doba
Nemoc ve zkušební době
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Zkušební doba
Dva následující pracovní poměry
Pracovní smlouva
Dva pracovní poměry a čerpání dovolené
Pracovní poměr na dobu určitou - opakování bez omezení
Zaměstnávání cizinců
Zkušební doba
Pracovní poměr
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Náležitosti mzdového listu

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce