Zaměstnávání cizince

Plné znění otázky

Naše firma chce uzavřít pracovní smlouvu na pozici prodavačky s paní narozenou na Ukrajině, která je vdaná za Slováka. Trvalé bydliště mají na Slovensku. Manžel podniká v Česku a s manželkou nyní také bydlí v Česku, kde vlastní rodinný domek. Můžete mi prosím sdělit, jaké povinnosti nám jako zaměstnavateli z plánovaného pracovního poměru vyplývají?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Náhradní volno za pracovní svátek
Dobrovolníci a odměna
Náhrada mzdy za tábor
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Odvod pojistného na sociální pojištění
Nedodání zápočtového listu
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Sdílené (dělené) pracovní místo
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Prodloužení zkušební doby
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Zkušební doba
Dva následující pracovní poměry
Zkušení doba

Související články

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zkušební doba
Náležitosti mzdového listu
Otázka souběhu funkcí
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Těhotenství a pracovní poměr
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Co přináší novela zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti