Nedodání zápočtového listu

Plné znění otázky

Pokud přijmeme do pracovního poměru nového zaměstnance, který z jakéhokoliv důvodu nedodá zápočtový list, hrozí naší firmě nějaký postih?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Doba trvání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Přeložení

Související články

Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Co přináší novela zákoníku práce
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Odstupné a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí

Související otázky a odpovědi

Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zaměstnávání cizince
Nový zaměstnanec
Potřebné doklady při vstupu do zaměstnání
Zkušební doba
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Zkušební doba
Předání zápočtového listu
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Odstupné při skončení pracovního poměru
Chybně vyplacené odstupné
První den nástupu do práce a nemoc
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou

Související předpisy

§ 313 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce