Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům

Plné znění otázky

Zaměstnanci jsou odměňováni osobním ohodnocením, prémiemi, na základě vnitřního předpisu, jak přesně mají tyto vnitřní předpisy vypadat, co mají obsahovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Odměňování zaměstnanců
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Trestní odpovědnost právnické osoby a její změny z pohledu zaměstnavatele
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Diskriminace na pracovišti
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Daňové aktuality
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Diskriminace v odměňování
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Peněžité nároky po smrti zaměstnance

Související předpisy

§ 113, 131, 303 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce