Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů

Plné znění otázky

Je možné posuzovat jako porušení principu rovného zacházení (viz § 16 odst. 1 ZP) i skutečnost, kdy některým zaměstnancům na stejné řídící úrovni jsou poskytovány benefity ve vyšším rozsahu než jiným (např. se jedná o poskytnutí služebního vozidla i k soukromým účelům, mobilní telefon, notebook)?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Diskriminace na pracovišti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Trestní odpovědnost právnické osoby a její změny z pohledu zaměstnavatele
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Daňové aktuality
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Motivovat znamená získávat důvěru
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Externí vedoucí pracovník
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Zaměstnanecké benefity
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Diskriminace v odměňování
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů

Související předpisy

§ 16 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce