Výpočet odstupného

Plné znění otázky

Zaměstnankyně dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti. Dva dny před uplynutí výpovědní doby byla uznána práce neschopna. Pracovní neschopenku měla na 6 měsíců. Po ukončení pracovní neschopenky se pracovní poměr prodloužil o dva dny a následně ukončil. Poslední odpracované čtvrtletí (leden-březen). V 2. čtvrtletí měla v červnu dva dny pracovní neschopenku a 15 dnů dovolenou. Které čtvrtletí se použije na výpočet odstupného? Nebo se v takovém případě použije pravděpodobný výdělek? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné

Související otázky a odpovědi

Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný čistý měsíční výdělek
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neproplacená dovolená
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Související předpisy

§ 355 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce