Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce

Vydáno: 28 minut čtení

Novela zákoníku práce přináší změny a upřesnění odměňování práce přesčas především v platové sféře. Praxe však přináší právě v oblasti práce přesčas mnoho nejasností, které pravděpodobně bude nutné v budoucnu ještě legislativně ošetřit.

Zákon č. 285/2020 Sb. ze dne 10. 6. 2020 mění s dělenou účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021 zákoník práce. Jedná se o zákon, který byl v parlamentu přijat velkou většinou poslanců napříč politickým spektrem. Uvedená novela sloučila dvě původně samostatně navrhované novely. Transpoziční, jež do zákoníku práce měla zapracovat směrnici (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, a tzv. koncepční, která obsahovala úpravu několika nových institutů a dále změny již existujících ustanovení zákoníku práce, které se jevily jako žádoucí na základě zkušeností z aplikační praxe.

Vzhledem k tomu, že některé navrhované instituty a změny byly předmětem debat a sporů zejména mezi sociálními partnery, byly nakonec z koncepční novely „vybrány“ jen tzv. nesporné úpravy, proti nimž neměl nikdo výhrady. To na jedné straně nepochybně přispělo k poměrně hladkému přijetí takto navržené novely zákoníku práce, na druhé straně se však kvůli tomu některé původně navržené úpravy do této spojené novely nedostaly. Právě v oblasti pracovní doby a odměňování došlo novelou z velké většiny jen k upřesňujícím úpravám.

V tomto článku informujeme jak o změnách, které zákon č. 285/2020 Sb. přináší v oblasti práce přesčas a jejího odměňování, tak i o dlouhodobých problémech s aplikací právního institutu práce přesčas, které se ani aktuální novela zákoníku práce nepokusila vyřešit.

Vymezení práce přesčas

Nejprve si shrneme základní vymezení a podmínky pro výkon práce přesčas stanovené zákoníkem práce:

 1. je možné ji konat jen výjimečně,
 2. je možné ji konat jen nad stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnance a mimo jeho rozvrh směn,
 3. lze ji konat na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem,
 4. zaměstnavatel ji může jednostranně nařídit jen z vážných provozních důvodů
 5. její časový rozsah je omezen ve dvou limitech
  • jednostranně nařízená zaměstnavatelem – 150 hodin za kalendářní rok a 8 hodin na týden,
  • dohodnutá se zaměstnancem – v průměru 8 hodin za vyrovnávací období v délce až 26 týdnů po sobě jdoucích, resp. v kolektivní smlouvě dohodnutém v délce až 52 týdnů po sobě jdoucích.
 6. u zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobu je práce přesčas až práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu,
 7. nelze ji nařídit zaměstnancům se sjednanou kratší pracovní dobou a zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 1 rok,
 8. nesmí ji vůbec konat těhotná zaměstnankyně a mladistvý zaměstnanec.

V dalším textu se zaměříme jen na některé otázky vyplývající z výše uvedených pravidel pro posouzení práce přesčas.

Výjimečnost

Podmínka, že práci přesčas lze konat jen výjimečně, je zaměstnavateli často

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Mzda za práci přesčas
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při práci ve svátek
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Co se skrytými přesčasy?
Náhradní volno za práci přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhradní volno za práci přesčas
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Spořicí konto pracovní doby
Evidence pracovní doby
Pracovní doba v silniční dopravě
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Přestávky v práci

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související komentovaná judikatura

Prokazování práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Práce přesčas a její proplacení
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Harmonogram směn a práce přesčas
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vyrovnávací období u přesčasů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Pracovní doba, práce přesčas, stravenky
Výběr náhradního volna
Přesčas u zkráceného úvazku
Náhradní volno
Nerovnoměrný provoz – den pracovního klidu a přesčas
Práce přesčas
Přesčasy a dohoda o provedení práce
Přesčasová práce u fixní mzdy
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Proplacení přesčasových hodin
Práce přesčas