Odměna za doporučení kandidáta - průměr

Plné znění otázky

Má být odměna vyplacená zaměstnanci za doporučení kandidáta zahrnuta do průměru pro dovolenou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Stravenkový paušál
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Odměňování a související nároky členů zastupitelstev
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Několik poznámek k valorizaci rent
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Minimální časový údaj ve výkazech
Příjem za poskytnutí receptur
Navýšení mzdy
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Minimální a zaručený hodinový výdělek
Průměrný čistý měsíční výdělek
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Průměrný výdělek
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Výpočet odstupného
Postup při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný výdělek u statutárního orgánu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce