Odměna za doporučení kandidáta - průměr

Plné znění otázky

Má být odměna vyplacená zaměstnanci za doporučení kandidáta zahrnuta do průměru pro dovolenou?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Minimální časový údaj ve výkazech
Příjem za poskytnutí receptur
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Navýšení mzdy
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Průměrný výdělek
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí
Průměrný hodinový výdělek podnikatele - lékaře
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrná mzda
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Průměrný výdělek u nového zaměstnance
Změna úvazku - průměrný výdělek
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Minimum příplatku
Pravděpodobný průměrný výdělek
Postup výpočtu průměru pro pracovněprávní účely u DPP

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Několik poznámek k valorizaci rent
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Odměňování a související nároky členů zastupitelstev
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce