Mgr. Bc. Lucie Kyselová

 • Článek
Článek stručně informuje o aktivitách, které lze v roce 2023 očekávat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vydáno: 12. 01. 2023
 • Článek
Článek pojednává o možných praktických budoucích řešení digitalizace pracovněprávních vztahů.
Vydáno: 13. 10. 2022
 • Článek
Tento článek se bude snažit přiblížit změny, které nastaly od 1. července 2022 pro všechny odborníky v oblasti elektra nejen u problematiky vyhrazených technických zařízení. Vláda ČR schválila dne 22.června 2022 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a nařízení č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, která provádí nový základní právní předpis v oblasti vyhrazených technických zařízení, zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ“). Nařízení stejně jako zákon nabyly účinnosti zmiňovaného 1. července tohoto roku.
Vydáno: 15. 09. 2022
 • Článek
Článek se věnuje problematice vyhrazených technických zařízení a jejich celkové rekodifikaci v návaznosti na závěrečnou fázi legislativních procesů. Nutno předeslat, že v době odevzdání článku nebyly prováděcí právní předpisy, které jsou předmětem tohoto článku platné, a je možné, že dojde k jejich úpravám v rámci schvalování Vládou ČR. Článek se věnuje vyhrazeným zdvihacím technickým zařízením, vyhrazeným technickým plynovým zařízením a vyhrazeným technickým tlakovým zařízením a jejich připravované právní úpravě.
Vydáno: 09. 06. 2022
 • Článek
Článek se věnuje problematice nového Evropského strategického rámce BOZP a jeho možné aplikační praxi.
Vydáno: 16. 07. 2021
 • Článek
Článek se věnuje problematice ochrany dýchacích cest, hodnocení rizik a pandemickým opatřením a jejich právních dopadů do pracovněprávních vztahů.
Vydáno: 13. 05. 2021
 • Článek
Informace se věnuje problematice současného stavu legislativního procesu rekodifikace vyhrazených technických zařízení.
Vydáno: 13. 05. 2021
 • Článek
Článek se věnuje problematice inovací a předpokládaného vývoje v procesu virtuální reality v oblasti vzdělávání na úseku BOZP.
Vydáno: 15. 04. 2021
 • Článek
Článek se věnuje problematice modernizace a předpokládaného vývoje v procesu digitalizace v otázkách bezpečnosti práce, hodnocení rizik a pandemických opatření.
Vydáno: 18. 03. 2021
 • Článek
Článek se věnuje problematice specifik v otázkách bezpečnosti práce, hodnocení rizik a pandemických opatření
Vydáno: 23. 07. 2020
 • Článek
Článek se věnuje problematice inspekční činnosti (řízení rizik) pracovišť na základě zahraniční dobré praxe, výzkumu a české judikatury
Vydáno: 13. 03. 2020
 • Článek
Článek se věnuje problematice Průmyslu 4.0 v kontextu právní úpravy a potenciálních změn připravovaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vydáno: 11. 12. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice specifik v otázkách bezpečnosti práce u strážníků obecní (potažmo městské) policie.
Vydáno: 08. 11. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice vyhodnocování rizik na pracovištích malých podniků a mikropodniků. Úvod Je-li brán jako jeden ze zásadních ukazatelů kvality bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů...
Vydáno: 17. 07. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice připravované právní úpravy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.
Vydáno: 07. 06. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice českých technických norem a jejich závaznosti v kontextu právní úpravy a potenciálních změn připravovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Vydáno: 17. 05. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice psychosociálních rizik na pracovištích a jejímu právnímu zakotvení v českém právním prostředí
Vydáno: 08. 03. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice školení řidičů referentů v kontextu právní úpravy zákoníku práce a rozhodovací praxe soudů
Vydáno: 08. 02. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice práce vykonávané tzv. z jiného místa v režimu zákoníku práce a zákona o státní službě.
Vydáno: 11. 01. 2019
 • Článek
Článek se věnuje problematice koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jeho právnímu zakotvení a vymezení jeho odborné způsobilosti.
Vydáno: 11. 10. 2018