Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyni končila RD 5. 5. 2023 po 3 letech věku dítěte dle její původní žádosti. Může si prodloužit RD např. do 25. 5. 2023 a 26. 5. 2023 podat zaměstnavateli výpověď, protože pečuje o dítě? Zaměstnankyně se poté přihlásí na úřad práce. Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči ČSSZ a ZP? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Odstupné
Pracovní volno
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka

Související články

Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související otázky a odpovědi

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Odstupné
Doplňující otázka k dotazu ID č. 12908 - Dar do tombol
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Den nástupu
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ, který má jen DPP
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Související předpisy

§ 196 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 7 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů