Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyni končila RD 5. 5. 2023 po 3 letech věku dítěte dle její původní žádosti. Může si prodloužit RD např. do 25. 5. 2023 a 26. 5. 2023 podat zaměstnavateli výpověď, protože pečuje o dítě? Zaměstnankyně se poté přihlásí na úřad práce. Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči ČSSZ a ZP? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Odstupné
Doplňující otázka k dotazu ID č. 12908 - Dar do tombol
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Den nástupu
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Neplacené volno po část dne
Pojistné zahraničního zaměstnance
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přihláška na OSSZ a ZP
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Odstupné
Neomluvená absence a krácení dovolené
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka

Související články

Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Odstupné
Pracovní volno
Trest vyhoštění cizince
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Pracovní posudek
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů