Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce

Vydáno: 7 minut čtení

Čím se budou personalisté v souvislosti s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášenou ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020, zabývat asi nejvíce, jsou změny s účinností od 1. 1. 2021. Zapomenout nesmí ale ani na další změny, z nichž některé nastaly už od 30. 7. 2020. Mezi ně patří též dvě změny vztahující se k právní úpravě odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a jeho vzdání se.

Možnosti tzv. doložky odvolatelnosti

Pokud jde o možnost zaměstnance z vedoucího pracovního místa odvolat stejně jako o možnost, aby se takového pracovního místa zaměstnanec vzdal, lze zaměstnavatele (zaměstnance) rozdělit v podstatě do dvou skupin – na ty, kterým je možnost odvolání nebo vzdání se dána zákonem, protože na vedoucí pracovní místo zaměstnanci byli, ba museli být jmenováni (viz ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce), a na ty, kteří si takovou možnost sjednali, protože jinak by u nich odvolání nebo vzdání se vedoucího pracovního místa nepřicházelo ani v úvahu (viz ustanovení § 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odvolání
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Odvolání
Přeložení
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Pracovní smlouva
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Převod zaměstnance na jinou společnost
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Zkrácený úvazek
Pracovní poměr na dobu určitou
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Pracovní poměr na dobu určitou
Převod zaměstnance bez jeho souhlasu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda se zaměstnancem po odvolání nebo vzdání se funkce
Vzor: Změna obsahu pracovního poměru jmenováním do funkce (povýšení)
Vzor: Vznik pracovního poměru jmenováním

Související komentovaná judikatura

Dohoda o možnosti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa
Nabídková povinnost po odvolání vedoucího zaměstnance
Odvolání vedoucího úředníka pro nezákonné rozhodnutí
Dohoda o zařazení zaměstnance po jeho odvolání
Odvolání vedoucího úředníka
Odvolání a lhůta pro přijetí návrhu na další pracovní zařazení

Související judikáty

Vedoucí zaměstnanec v pracovněprávních vztazích