Rozšíření pracovní pozice

Plné znění otázky

Máme pracovníka na pozici vedoucí skupiny komunálních služeb, ale protože nám vypadl vedoucí na pozici úklidových služeb a na komunále ubyly zakázky a není tam tak vytížen, chtěli bychom ho využít jako zástup na pozici vedoucí úklidových služeb. Je toto možné pořešit dohodou o změně pracovní smlouvy, kde by v ujednání bylo řečeno, že po dobu neobsazení této pozice jí bude zastupovat? Za odpověď předem děkuji.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Převedení na jinou práci
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Sdílené pracovní místo
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době

Související otázky a odpovědi

Odborná kvalifikace učitelky v MŠ
Uznání daňového rezidentství
Zkušební doba
Zdravotní pojištění OSVČ
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva - změna pozice
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Dodatek k dohodě o provedení práce
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní smlouva
Náplň práce
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Příslib zaměstnání
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouva

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník