Dočasné přidělení

Plné znění otázky

Zaměstnanec u nás pracoval v letošním roce 3 měsíce. Jeho pracovní poměr skončil. Po nějaké obě tento zaměstnanec znovu nastoupil. Chtěli bychom jej dočasně přidělit k jiné společnosti našeho holdingu, je možné do 6 měsíců, kdy byl zaměstnanec přidělen započítat i ty tři měsíce, kdy byl u nás tento zaměstnanec zaměstnán?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Skončení pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Rodičovská dovolená
Proplacení stravného
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Statutární zástupce
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Pracovní smlouva

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce