Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 11 minut čtení

Přijetím zákona č. 285/2020 Sb., kterým se změnil mj. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákoník práce), nabyly dne 30. července 2020 účinnosti změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Tyto změny mohou mít dopad i na agendu zdravotního pojištění.

Právní či jiné jednání, učiněné v písemné formě (doručovaná písemnost) a taxativním výčtem vyjmenované v ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce, musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou způsobem předepsaným v § 334 až § 336 zákoníku práce. Za těchto podmínek se doručují písemnosti týkající se:

  • vzniku, změn a skončení pracovního poměru,
  • vzniku, změn a skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • mzdového výměru,
  • záznamu o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Písemnosti neuvedené v § 334 odst. 1 zákoníku práce nemusejí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou postupem deklarovaným v § 334 až § 336 zákoníku práce.

Příklad č. 1:

Dohoda o provedení práce jako jediné zaměstnání pojištěnce byla sjednána na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 s příjmem převyšujícím od ledna částku minimální mzdy 14 600 Kč. Zaměstnavatel však tuto dohodu jednostranně vypov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Zaměstnání cizinců na DPP
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Umělci – přezkoušení
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Informace o obsahu pracovního poměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti

Související předpisy

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Doručování písemností zaměstnanci zřizovatelem