Pracovní smlouva

Plné znění otázky

Jak máme správně postupovat v případě, že chceme zaměstnanci aktualizovat pracovní smlouvu? Momentálně má smlouvu z roku 2000, ve které je téměř vše nevyhovující včetně názvu pozice i náplně práce. Máme uzavřít dodatek, který bude v podstatě rozsáhlejší než pracovní smlouva, nebo můžeme uzavřít smlouvu novou? V případě nové smlouvy bude jaké datum vzniku pracovního poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné

Související články

Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Zálohy u licenčních poplatků
Rozsah pracovní doby u DPČ
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Pracovní poměr na dobu určitou
Dodatek k dohodě o provedení práce
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Pracovní poměr na dobu určitou
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Převod zaměstnance na jinou společnost
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Náplň práce
Zkrácený úvazek
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy

Související předpisy

§ 40.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce