Pracovní smlouva - změna pozice

Plné znění otázky

Paní učitelka ve školce má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V pracovní smlouvě má napsanou jako pracovní pozici - učitelka. Je možné (zákonné), aby jí zaměstnavatel (příspěvková organizace města - zastoupená paní ředitelkou) jen tak "přesadil" na jinou pozici v rámci pracovišť např. na pozici paní uklízečky? Nebo to ze zákona možné není? A pokud má tato paní učitelka smlouvu na dobu neurčitou a jiná paní učitelka se bude po mateřské dovolené vracet, je ze zákona možné, že může dostat paní učitelka i výpověď, protože pro ní nebude již místo?

Doplňující otázka: Podstatné náležitosti pracovní smlouvy jsou tedy včetně místa výkonu práce, tj. znamená to, že má-li paní učitelka uzavřenou smlouvu na místo výkonu práce v ulici U Nemocnice - I. pracoviště, pak jí paní ředitelka nesmí bez změny smlouvy, tedy bez jejího souhlasu předložit na II. pracoviště v ulici U Sídliště, byť je to pořád v rámci jedné školky (příspěvkové organizace města)? Pokud by to paní učitelce paní ředitelka navrhla a paní učitelka by s tím nesouhlasila, pak z jakého důvodu jí může dát výpověď (pokud přijde paní učitelka z mateřské dovolené) a jedna tam bude prostě "navíc", byť tedy s tím měl zaměstnavatel počítat, že se jí jedna paní učitelka do 3 let vrátí? Jaké musí být odůvodnění výpovědi, aby to bylo zákonné? Může se případně paní učitelka někam odvolat např. na město či jinam? Pokud její výpověď nebude řádně zdůvodněna, jaké má v tomto směru práva a možnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnance, který měl pracovní úraz
Vstupní zdravotní prohlídka
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Pracovní smlouva
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Převod zaměstnance na jinou společnost
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Převedení na jinou práci
Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci

Související články

Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Odstupné a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Skončení pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Výpověď
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Přehled zákazů výpovědi
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce