Změna doby trvání pracovního poměru

Vydáno: 11 minut čtení

Každý zaměstnavatel, který sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, ví, nebo aspoň tuší, že případný výkon práce zaměstnancem po uplynutí sjednané doby může za určitých okolností vést ke změně tohoto pracovního poměru na dobu neurčitou.

Konkrétně toto pravidlo obsahuje ustanovení § 65 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

„Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.“

Co už soudní judikatura vyřešila dávno, je vyložení pojmu „s vědomím zaměstnavatele“. Co má naopak větší rozmanitost, je otázka, u jakých prací a za jakých podmínek vlastně způsobuje jejich konání výše uvedenou změnu doby trvání pracovního poměru. Nedávno se k této otázce opět vyjádřil Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 15. 4. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2866/2018. Celý příběh se odehrál na akademické půdě vysoké školy, mám ale za to, že závěry vyplývající z tohoto soudního rozhodnutí jsou pou

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouva
Převod zaměstnance na jinou společnost
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci
Zkrácený úvazek
Pracovní poměr na dobu určitou
Změna pracovního poměru na dobu určitou
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy
Vzor: Dohoda se zaměstnancem po odvolání nebo vzdání se funkce
Vzor: Změna obsahu pracovního poměru jmenováním do funkce (povýšení)

Související komentovaná judikatura

Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (zase jinak)
Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou

Související judikáty

Přeměna (transformace) pracovního poměru