Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance

Plné znění otázky

S vedoucími zaměstnanci na různých odděleních (např. manažer, ředitel, vedoucí oddělení) je uzavřena pracovní smlouva. Je uzavření pracovní smlouvy či dodatku ohledně pozice bráno jako jmenování? Jedná se o soukromou firmu. Je pro odvolání zaměstnance z pozice vedoucího zaměstnance dostačující tato formulace, ať už v pracovní smlouvě, či dodatku: „Smluvní strany se v souladu s § 73 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dohodly na možnosti zaměstnavatele odvolat z pracovního místa vedoucího zaměstnance; zároveň se smluvní strany dohodly na právu zaměstnance vzdát se pracovního místa.“?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odvolání
Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné

Související články

Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Jmenování na dobu určitou
Dodatek k dohodě o provedení práce
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Statutární zástupce
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Náplň práce
Převedení na jinou práci
Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci
Dodatek k pracovní smlouvě (náležitosti)

Související předpisy

§ 73. 2, 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce