Pracovní poměr na dobu určitou

Plné znění otázky

Jsme základní škola - příspěvková organizace - a zpravujeme ještě 4 mateřské školy. S platností od 1. 2. 2015 jsme na základě dohody o změně pracovní smlouvy přeřadili paní učitelku "A" z funkce učitelka na II. stupni do funkce učitelka v mateřské škole č. 1 (nesplněné kvalifikační předpoklady - nezačala studovat). Původní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. V souvislosti s touto změnou byl pracovní poměr změněn na dobu určitou, a to po dobu rodičovské dovolené jiné učitelky "B" - do 5. 8. 2018. Učitelka "B" na RD se však vrátila 21. 5. 2018 do zaměstnání (do mateřské školy č. 2), neboť v této školce onemocněla dlouhodobě jiná paní učitelka "C" a bylo potřeba nahradit paní učitelku "C". Asi je v rozporu ta skutečnost, že paní učitelka "A" zůstala nadále do 5. 8. 2018 v pracovním poměru v mateřské škole č. 1, i když učitelka "B" se z rodičovské dovolené vrátila dříve, ale na jinou mateřskou školku a vlastně 3 roky zaměstnání učitelky "A" na dobu určitou byly přesaženy, neboť se nám v té době nepodařilo sehnat jinou paní učitelku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Doba trvání pracovního poměru
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Uplynutí doby
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné

Související články

Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Převedení zaměstnance na jinou práci
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Skončení pracovního poměru
Těhotenství a pracovní poměr
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Dodatek k dohodě o provedení práce
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Převod zaměstnance na jinou společnost
Zkrácení pracovního poměru na dobu určitou a počet prodloužení
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy
Dohoda o změně pracovní smlouvy

Související předpisy

§ 39, 65. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 23a zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů